Rdeča roka POGUBE

Stresi in pretresi

Varno zavetje

ROZA… vam pravim R O Z A svilena ženska halja zapeta z jajčki.

Nekatere stvari bi raje, da ostanejo nikoli videne…

Ampak, ja. Roza.

Ja pa nmal so se vsi opremli in odločil, da gredo pogledat kvaj dogaja in kje se ta armada skriva. ROZA!

Jebemti roza…

Comments

Carr0t Carr0t

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.