Rdeča roka POGUBE

Vandali

Pot proti mostu v globeli Lobanje je tekla dosti mirno … morda, ker je Jor vodil. A ko je skupinica prišla do razpotja je bil čas za odločitev. Drood v obliki orla je izjemno opravil z izvidnico in sporočil, da se pot proti goram konča pod hribi kjer nekdo kampira, medtem ko je most zastražen.
Pod hribi je skupinica našla

… v delu …

Comments

Carr0t Carr0t

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.